In ons werk en ook daarbuiten hebben we met veel verschillende mensen te maken. Met de één gaat het samenwerken vanzelf, met de ander is het zoeken naar een goede samenwerking. Hoe komt dat toch?

Wat is Human Dynamics
Wat we van mensen vaak zien is vooral de buitenkant. Het is net als bij een ijsberg, alleen dat wat boven water is, is zichtbaar. Human Dynamics maakt de onderliggende processen en structuren inzichtelijk, die ten grondslag liggen aan het menselijk gedrag. En biedt op fundamenteel niveau inzicht in de overeenkomsten en de verschillen tussen mensen, in de wijze waarop wij communiceren, observeren, leidinggeven, samenwerken, leren en hoe projecten en problemen worden aangepakt. Van hieruit worden ook de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling inzichtelijk gemaakt.

Human Dynamics Academy
Als Human Dynamics facilitator ben ik verbonden aan de Human Dynamics Academy. Zij houdt zich bezig met het doorontwikkelen van Human Dynamics in Nederland, het uitwisselen van kennis en ervaringen en het maken van nieuwe toepassingen. Uiteraard kunt u mij ook persoonlijk om een toelichting vragen.

Voor mij leert Human Dynamics ons op een andere manier naar mensen kijken. Als we begrijpen wat er ten grondslag ligt aan (situationeel) gedrag, gewoonten, stijlen, rollen en persoonlijkheid, dan kijken we op een ander niveau naar de verschillen en overeenkomsten die er tussen mensen zijn. Juist deze verschillen hebben we nodig om te komen tot een organisatie die het verschil maakt!